Vi vill med glädje, gemenskap och träning bedriva utförsåkning för alla.     


Samhörighet - ideella krafter mot samma mål 

Lekfullhhet - man ska ha kul och idrotta utifrån sina egna förutsättningar

Alla - Medlemmar ska ha delaktighet och inflytande

Lojalitet - Vi föregår med gott exempel och visar Respekt för varandra

Omtänksamhet - Vi skapar trivsel och positiva minnen

Medmänsklighet - Vi verkar för inkludering, mångfåld och jämställthetKOMMANDE EVENEMANG

26/12 2023 Säsongsstart 


Vi slår upp portarna för såsongen!

8/1 2024 Träningsverksamheten startar11/2 2024 Tävling i Ekesberget