Vi vill med glädje, gemenskap och träning bedriva utförsåkning för alla.     


Samhörighet - ideella krafter mot samma mål 

Lekfullhhet - man ska ha kul och idrotta utifrån sina egna förutsättningar

Alla - Medlemmar ska ha delaktighet och inflytande

Lojalitet - Vi föregår med gott exempel och visar Respekt för varandra

Omtänksamhet - Vi skapar trivsel och positiva minnen

Medmänsklighet - Vi verkar för inkludering, mångfåld och jämställthetKOMMANDE EVENEMANG

27 december

Vi öppnar backen